Cjenik usluga

USLUGACIJENA
Izrada WEB straniceod 349,00
Izrada WEB stranice za TURIZAMod 399,00
Izrada WEB trgovineod 899,00
Dodatne usluge
Početak rada16,99
Promjena tekstualnog sadržaja paragrafu teksta3,99
Promjena teksta za svaki dodatni jezik ako je dostavljen prijevod3,99
Pormjena teksta za svaki dodatni jezik ako nije dostavljen prijevod (prevest će se pomoću Google Translate servisa)4,99
Prilagodba stranice prema vizualnom identitetu (promjena boja, fontova)124,99
Ubacivanje novih ili zamjena postojećih fotografija u galeriju jedinice ili objekta9,99
Promjena ili dodavanje nove fotografije uz tekstualni sadržaj1,99
Dodavanje nove stranice (do 3 zasebne paragrafa, do 3 strana jezika)49,99
za svaki dodatni jezik ako je dostavljen prijevod
za svaki dodatni jezik ako nije dostavljen prijevod (prevest će se pomoću Google Translate servisa)
8,99
9,99
Dodavanje nove paragrafa na stranicu (do 3 strana jezika)16,99
Postavljanje favicona8,99
Naknadno dodavanje jednog jezika ako je dostavljen prijevod124,99
Naknadno dodavanje jednog jezika ako nije dostavljen prijevod (prevest će se pomoću Google Translate servisa)199,99
Unošenje iCal poveznice8,99
Konzultacijske usluge i usluge koje nisu uvrštene na popis49,99
Promjena ili dodavanje novih slika u galeriju naslovnih fotografija1,99
Izrada jednostavnog logotipa (samo znak + tekst, jedna revizija)82,99
Zamjena logotipa (ako korisnik sam dostavi svoj logotip)1,99
Obrada logotipa (vektorizacija)41,99
Izmjena u podacima (značajkama) objekta, smještajne jedinice ili kontakt podataka1,99
Postavljanje oznaka vidljivost EU projekata8,99
Prilagodba dostavljenih fotografija za web:
do 10 fotografija
više od 10 fotografija
2,50
1,50
otvaranje i podešavanje jedne mail adrese5,00
Dodavanje kategorije u web trgovini10,00
Dodavanje proizvoda na web trgovini8,00
Održavanje web stranice (sigurnosno ažuriranje, sadržaj…)37,50

Cijene su izražene u € (Euro), sa uračunatim PDV-om 25 %